semerşah turismkalp ehli
kan kardeşim
hayrınıza vesile

ersey turizm, semerşah
Yandex.Metrica
Tasavvufa farklı bir bakış
Efkan Doğan

Hz. Ali r.a. Böyle Seslendi

Hz. Ali r.a. bir gün ayağa kalkarak halka şöyle seslendi:

Mahlukatı yaratan, gecenin karanlığından sabahı çıkaran, ölüleri dirilten, kabirlerdekileri kaldıran Allah’a hamdolsun. Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve rasulü olduğuna şahitlik ederim.

hz, ali, böyle ,seslendi, ali, hat, yazısı, tablo, çerçeve, alii

Size Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Kulu Allah Tealâ’nın rızasına götüren amellerin en üstünü –sırasıyla– iman, Allah yolunda cihad, fıtrî olan ihlâs, dinin ta kendisi olan namaz, Allah’ın farzlarından olan zekât, azabına karşı koruyucu bir kalkan olan Ramazan orucu, fakirliği yok eden ve günahları silen hac, malın çoğalmasına, ecelin ertelenmesine ve aile arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine sebep olan sıla-i rahim, günahları bağışlatan, Rabb’in gazabını söndüren gizli sadaka, ölümün kötüsünü uzaklaştırıp dehşet sahalarında yıkılıp kalmaktan koruyan ma’ruf şeyleri yapmaktır.

Allah’ın zikrine koşun. Çünkü sözlerin en güzeli zikirdir. Müttaki kullara vaat edileni isteyin. Zira Allah Tealâ’nın söz verişi, vaatlerin en doğrusudur. Peygamberinizin yolunu izleyin. Çünkü yolların en üstünü O’nun yoludur. O’nun sünnetlerine sarılın. Zira sünnetlerin en değerlisi O’nun sünnetleridir. Allah’ın Kitabı’nı öğrenin. Çünkü sözlerin en üstünü odur. Dini iyice kavramaya çalışın. Çünkü din gönüllerin baharıdır. Dinin aydınlığıyla şifa bulun. Zira o, sinelerde saklı hastalıklara bir şifadır.

Kur’an’ı güzel okuyun. Zira ifadelerin en güzeli odur. Size karşı Kur’an okunduğunda susup dinleyin ki merhamet olunasınız. Kur’an ilminden bir şey öğrendiğinizde, onunla amel edin ki doğru yola iletilesiniz. İlmiyle amel etmeyen alim, cehaleti yüzünden haktan sapan cahil gibidir. İkisi de sapmış ve helâk olmuştur. Fakat ben, cehaleti içinde bocalayan şu cahile göre, ilminden soyulmuş şu alime karşı (mahkeme-i kübrada) ileri sürülecek delilin daha güçlü olacağını ve böyle kimselerin pişmanlığının daha sürekli olacağı görüşündeyim.

Vehme kapılmayın, şüpheye düşersiniz. Şüpheye düşmeyin, küfre girersiniz. Nefsleriniz için kolaylık (dinin emirlerini yerine getirmede tolerans) göstermeyin, gaflete düşersiniz. Hak’tan gafil olmayın, zarar edersiniz.

İyi dinleyin! Güven duymanız ihtiyatın bir neticesidir. Aldanmamanız da güvendendir. Kendine karşı en yararlı olanınız, Rabbine en fazla itaat göstereninizdir. Kendini en çok aldatanınız da Rabbine karşı en fazla isyankârlık edeninizdir. Allah’a itaat eden emniyette olur ve müjdelenir. Allah’a isyan eden ise korkar ve pişmanlık duyar.Allah’tan yakîn isteyin. Sıhhat ve afiyet içindeyken onu elde etmeye çalışın. Kalplerde olanların en hayırlısı yakîndir. Azimete uygun olanlar en üstün işlerdir. Sonradan uydurulan işler (bid’atlar) ise en şerli işlerdir. Din adına sonradan uydurulan her iş bid’attır ve onu uyduran da bid’atçıdır. Kim bid’at uydurursa zarar eder. Bir bid’at uyduran hiç kimse yoktur ki, o bid’atıyla bir sünneti terk etmiş olmasın. Gerçek aldanış, bir kimsenin dininde aldanmasıdır. Aldanan kendisini zarara sokmuştur.


 

www.semerkandergisi.com