semerşah turismkalp ehli
kan kardeşim
hayrınıza vesile

ersey turizm, semerşah
Yandex.Metrica
Tasavvufa farklı bir bakış
Efkan Doğan

toplantı zümre

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TACEDDİN VELİ  KIZ  ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Dersin Adı

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım

Zümre No

7

Zümre Başkanı

Efkan DOĞAN

Toplantı Yeri

Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi

05.02.2018

Toplantı Saati

15.30

 

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

1

Şeyma GÜVEZ

2

Nazife DOĞAN

3

Ayşegül AYDOĞDU

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

4

Hacer AKYOL                                                         

5

Efkan DOĞAN                                                                       

6

Veli ARSLAN

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

1)Açılış- Yoklama

Toplantı 05.02.2018 tarihinde saat 15.30 'da zümre başkanı Efkan Doğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Yoklama yapılarak toplantıya katılmayan öğretmen olmadığı tespit edildi.

 

2)Bir  önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi.Alınan kararların büyük çoğunluğuna uyulduğuna vurgu yapıldı.Bu dönemde alınan kararlar aynen uygulanacaktır.

 

3)Birinci dönem uygulanan ve verim alınan kitap okuma uygulamasına bu dönemde devam edilecektir.Birinci dönem  Savaş,Ümit ve Özlem kitabı öğrencilere okutulmuş, gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.İkinci dönem için Mustafa Kutlu'nun herhangi bir kitabına karar verilmiştir.Kitap ismi kısa süre içerisinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile Meslek öğretmenleri tarafından belirlenecektir.

 

4)Zümre başkanı Efkan Doğan tarafından uzun yıllardır üzerine çalışılan bir proje bulunmaktadır."Öğretmen Gelişim Kitaplığı" projesi Müdür Bey tarafından da takdirle karşılanmış ve en yakın zamanda hayata geçirileceğini vurgulamıştır.Bu kitaplık sadece okulumuzun değil tüm okulların projesi olacaktır. Öğretmenler mesleki gelişimleri için hangi kitapları okumalıdır sorusunun cevabı yine bu kitaplıkta yer alacaktır.

 

5)TÜBİTAK projesi ülkemizin en önemli bilimsel temelli yarışmalarından biridir.Müdür Bey bu yarışmaya seneye Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden de katılım beklediğini vurgulamıştır.Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri de kendi aralarında hangi konuda proje çıkaracaklarını tartışmıştır.Nazife Doğan alan çalışması yapılarak bu yarışmaya katılma şansımızın olduğunu söylemiştir.

 

6)Okuyan Yediler projesinin çalışmasına devam edilmesi kararı alınmıştır.Kitap Kulübü ile de yardımlaşma kararı alınmıştır.

 

7)Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sayfası öğretmenlerimiz tarafından sıklıkla ziyaret edilmelidir.Sayfada Okullarda İyi Örnekler adlı bölüm bulunmaktadır.Burada çeşitli okullardan gelen uygulamalar yer almaktadır. Aslında kendi okulumuzda bunun pek çok örneğini yaptığımızı lakin proje haline getirmediğimizi vurgulandık. Bundan sonra uygulamalarımız proje haline getirilip bu sayfaya gönderilecektir.

 

8) Okulumuzdaki sınıfların başarı ve başarısızlık durumları konuşuldu. 9.sınıflarımız bir önceki yıla göre çok daha başarılı olduğu, 11.sınıflarımızın başarı seviyelerinin yüksek olduğu, 10. ve 12.sınıflarımızın da başarılı olmaları için tüm öğretmenlerce çaba harcandığı vurgulandı.

11.sınıfların Seçmeli Dil ve Anlatımında sözcük türleri, cümlenin ögeleri, fiillerin anlatılmasına karar verildi.

Zümre başkanımız Efkan Doğan tarafından özgün edebiyat ve dil materyallerin hazırlandığı görüldü.Müdür Bey tarafından da bu çalışmaların devamının gelmesi temenni edildi. Öğretmenler tarafından derslerde kullanılabilecek çeşitli yöntem ve teknikler tartışıldı.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER

Araştırma

Kavram Haritası Hazırlama

Metin İnceleme

Gezi-Gözlem-İnceleme

Tablo Hazırlama

Metin Yazma

Anlatım

Karşılaştırma

Kompozisyon Yazma

Soru-cevap

Karşılaştırmalı Tablo Hazırlama

Hikâye Yazma

Bireysel Çalışmalar

Şema Hazırlama

Empati Yapma

Grup Çalışması

Bilgi Kartları Hazırlama

Film-Belgesel Tiyatro İzleme

Grup Tartışması

Afiş Hazırlama

Ses kayıtları-Marş vb. dinleme

Tekrarlama

Broşür Hazırlama

Sunu Hazırlama

Yapılan işi Yorumlama

Pano Hazırlama

Sunum Yapma

Bulmaca Hazırlama Çözme

Biyografi Çalışması

Drama-Rol Yapma

Harita Çalışması

İçerik Analizi Yapma

Eser İncelemesi

Beyin Fırtınası

Problem Çözme

Takrir

Öğretim metotlarıyla ilgili eldeki dokümanlar okunup incelendi. Buna göre aşağıdaki bilgiler elde edildi:

 

            “Öğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi eksen alması durumuna göre öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Öğretmen merkezli yöntemde aktif olan öğretmendir. Öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler ve öğrenmeye çalışır. Öğrenci pasiftir ve alıcı durumundadır. Öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması, onlardan aldığı cevapları toparlayıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirmez. Bu durumda ders yine öğretmen merkezli bir derstir. Düz anlatım ve soru cevap yöntemi öğretmen merkezli yöntemlerdir.

Öğrenci merkezli yöntemlerde ise öğrenciler hazırlanmış bulunan öğretim ortamlarında bilgiyi kendileri üretirler. Öğretmene sorular sorar ondan yardım alırlar, ancak bu sorular öğrencilerin kendi ihtiyaçlarından doğan sorulardır. Öğretmenin konumu sorulan sorulara cevap vermek, öğrencilerin bir güçlükle karşılaşmaları halinde onlara yol göstermektir. Buluş yolu, senaryo ile öğretim, deneysel yöntem ve oyunlarla öğretim öğrenci merkezli yöntemlerdir.

 

 

 

9)Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 40 Şair 40 Şiir yarışması için okulumuzda gerekli hazırlıkların başlatılmasına karar verildi.Bunun için sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından paylaşıldı.Sınıf içinde tüm öğrencilere farklı şiirler okutulacak ve sınıf içinde birinciler seçilecektir. Sonra aynı sınıf düzeyinde yarışma yapılacaktır. 20 asıl 20 yedek şiir ve şair seçildikten sonra Nisan ayında şiir etkinliği yapılacaktır.

 5/A sınıfı Nazife Doğan

11/A sınıfı Nazife Doğan

11/C sınıfı Ayşegül Aydoğdu

11/D sınıfı Hacer Akyol

11/E  sınıfı  Şeyma Güvez

11/F sınıfı  Nazife Doğan

11/G sınıfı Efkan Doğan

12/A  sınıfı Şeyma Güvez

12/B sınıfı  Şeyma Güvez

12/C  sınıfı   Şeyma Güvez

10) Zümre başkanımız Efkan Doğan iyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

untitled

 

 

   

              Efkan DOĞAN                             Nazife DOĞAN                                      Ayşegül AYDOĞDU

( Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )   (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )               (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )

                                              

                                                                                                                                                

           Şeyma GÜVEZ                                   Hacer AKYOL                                      Veli ARSLAN

(Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni ) (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )  (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )

 

                                                            

 

 

 

05.02.2018

Veli ARSLAN

Okul Müdürü